کلیدواژه‌ها = مشارکت کاهنده
بررسی مدل‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 51-68

علی حسن زاده؛ مهدی رعایایی؛ پویا بغدادی