دستور العمل ارسال مقاله

نشریه پژوهش های مالیه اسلامی دانشگاه پیام نور، با محوریت فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد توسعه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، راه اندازی گردیده است.

خواهشمند است پیش از ارسال مقاله به مجله، با توجه به تخصص علمی مجله(مالیه اسلامی) به موارد ذیل عنایت کافی مبذول گردد.

ارسال مقاله صرفا از طریق سامانه امکانپذیر است  و به مقالاتی که از طریق ایمیل یا پست ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لازم  است مقاله در قالب دستور العمل نگارش مقالات دانشگاه پیام نور (قابل دریافت از منوی راهنمای نویسندگان) تنظیم شده باشد و قبلا برای هیچ نشریه یا همایشی ارسال نشده باشد. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب آن بر عهده نویسنده ارسال کننده مقاله خواهد بود.

موضوع مقاله می بایست صرفا مالیه اسلامی باشد و مقاله توسط داوران، با رویکرد علمی پژوهشی بررسی خواهد شد. 

پیشنهاد های کاربردی نیز حتما در مقاله درج گردد.