کلیدواژه‌ها = اسلام
امکان‌سنجی عملیاتی‌شدن مدل اسلامی عدالت اقتصادی حکیمی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 83-97

محمدرضا آرمان مهر؛ محمد لشکری